{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

دو درخواست استخدام پرستار که هر کدام ۱۰ هزار نفر ظرفیت دارد به سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی ارجاع شده است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری