{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در تیرماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ٥,٤ درصد افزایش است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری