{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

ورودیه موزه‌های ملی، منطقه‌ای، کاخ موزه‌ها و آثار تاریخی (غیر منقول) ثبت جهانی و شاخص برای بازدید کنندگان داخلی حداکثر به مبلغ ۵۰ هزار ریال تعیین شده است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری