{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

بر اساس مصوبه هیأت وزیران مبنی بر ورود خودروی خارجی از تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸ در این مدت ۶۶۵۳ دستگاه خودروی وارداتی از گمرک ترخیص شده است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری