{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

آمار ارائه شده از سوی رئیس اتحادیه املاک حاکی از آن است که در ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸ خرید و فروش مسکن در تهران ۶۱ درصد کاهش یافته است. (منبع)

 

ارسال نظر