{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

تعداد کل قرار دادهای مسکن در کشور از یکم فروردین ۱۳۹۸ تا ۲۱ اردیبهشت ماه جاری به ۱۳۷هزار و ۱۲۴ فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، چهار درصد کاهش نشان می دهد. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری