{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

قائم مقام بانک مرکزی از کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۱۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه ۹۷ به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان (معادل کاهش حدود ۹ درصد) در پایان بهمن خبر داد. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری