تشریفات قانونی ورود و خروج ۳۶ میلیون مسافر در طی سال ۹۶ انجام شده و به نظر میرسد طی سال ۹۷ تشریفات گمرکی بیش از ۳۵ میلیون مسافر انجام گیرد. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر