{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 79281

گزارش‌مکتوب رئیس‌شورای‌رقابت به‌وزیر‌صنعت

عضو ناظر شورای رقابت از ارائه گزارش مکتوب رئیس این شورا به وزیر صنعت در مورد ایجاد انحصار در واردات خودرو با اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو خبر داد.

عیسی امامی، اظهار داشت: شورای رقابت، طرح جدید وزارت صنعت برای ساماندهی واردات خودرو را مورد بررسی قرار داد و در نهایت، گزارش مکتوبی از سوی رئیس شورای رقابت به وزیر صنعت مبنی بر ایجاد انحصار در بازار خودرو با اجرای این طرح ارائه شد. وی توضیح داد: از نظر شورای رقابت، با توجه به وضعیت واردات خودرو به کشور اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو باعث ایجاد انحصار در این بخش خواهد شد و به همین دلیل نقطه نظرات شورای رقابت در گزارشی مکتوب به وزارت صنعت ارائه شد. امامی با بیان اینکه منتظر دریافت نظر وزارت صنعت در مورد گزارش شورای رقابت هستیم، افزود: در نامه شورای رقابت به وزارت صنعت، تفسیر این شورا از طرح ساماندهی واردات خودرو ارائه شده و وزارت صنعت باید نظرات خود را در مورد مستندات شورای رقابت ارائه کند. وی تصریح کرد: نظر وزارت صنعت در این مورد هنوز به شورای رقابت اعلام نشده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، عضو ناظر شورای رقابت تأکید کرد: در صورتی که اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو به طور قطعی، انحصاری را در واردات خودرو ایجاد کند شورای رقابت می‌تواند مانع از اجرای آن شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری