{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 376521

محسن حاجى میرزایی به عنوان عضوى از خانواده فرهنگیان برای تصدی وزارت آموزش و پرورش معرفى شده است.

حاجى میرزایى ١٥سال سابقه در بخش هاى مختلف نهضت سواد آموزى داشته است.

10

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری