{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 131285

وزیر کار در نشست وزرای جنبش عدم تعهد با بیان اینکه پایان دادن به فقر یکی از اهداف تاریخی سازمان جهانی کار است، گفت: اشتغال با چالش‌های فراوانی مواجه است.

علی ربیعی در نشست وزرای جنبش عدم تعهد گفت: حق توسعه به عنوان یک حق اساسی و غیر قابل انکار است و جامعه بین المللی متعهد به خاتمه دادن به فقر به عنوان یکی از اهداف تاریخی سازمان بین المللی کار است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رئیس نشست وزرای جنبش عدم تعهد تاکید کرد: دنیای کار با چالش های عمده ای مواجه است و تحت تحولات دگرگون کننده گسترده و سریعی قرار گرفته است. تحولاتی که برای برخی به مفهوم فرصت و مولد خوشبینی و برای برخی دیگر موجب نا امنی و مولد ترس از آینده است. حضور در این نشست و مباحثی که در جریان است نه تنها نشان دهنده اهمیت وافری است که برای این مسائل کلیدی قایل هستیم، بلکه نشان دهنده آمال و انتظارات ما نیز می باشد. ربیعی افزود: مایه خرسندی است که در نشست وزرای کار جنبش عدم تعهد که در حاشیه یکصد و پنجمین کنفرانس بین المللی کار برگزار می شود حضور داشته باشیم. سه سال مانده به کنفرانس یکصدمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار ما در اینجا گرد هم آمده ایم تا در مورد یک سری از مباحث دنیای کار همچون کار شایسته برای تحقق صلح و امنیت، ریشه کنی فقر، اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰، همچنین اثرات بیانیه عدالت اجتماعی برای جهانی سازی عادلانه، گفتگو کنیم. وی خاطرنشان کرد: جنبش عدم تعهد اهمیت بسزایی برای اصول سازمان بین المللی کار قایل است و نشست وزرای کار عدم تعهد، عرصه ای اساسی برای نمایندگی کشورهای در حال توسعه در مجامع چند جانبه درباره کار است. این فرصتی است که باید آن را غنیمت شمرد. در حالی که این سازمان وارد دومین سده خود می شود، مواجهه با مسولیتهایی که دستور کار سازمان بین المللی کار برای هریک از ما ترسیم کرده است، بدین مفهوم است که ما اقدام ها، رفتارها و تصمیماتمان را به گونه ای تنظیم نماییم که تحقق فرصت های پیش روی دنیای کار تضمین شوند. وزیر کار افزود: در سپتامبر ۲۰۱۵ رهبران جهان در سازمان ملل متحد در نیویورک، بر روی اهداف هفده گانه و ۱۶۹ شاخص نیل به توسعه پایدار جهت هدایت توسعه جهانی طی ۱۵ سال آتی به توافق رسیدند. این اهداف اثرات قابل توجهی بر دنیای کار دارند. تمرکز هشتمین هدف بر روی تقویت رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و مداوم، اشتغال کامل و مولد و کار شایسته برای همه قرار دارد اما دیگر اهداف نیز به فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی و دیگر مسائلی می پردازند که مستقیم یا غیر مستقیم بر دنیای کار تاثیر می گذارند. ربیعی خاطرنشان کرد: همانطور که مدیر کل سازمان بین المللی کار در سخنان افتتاحیه خود طی نشست عمومی کنفرانس اظهار داشتند، اگر اجازه داده شود که روند جاری نابرابری های غیر قابل کنونی و فراتر از آن ادامه یابد، این روند از هم گسیختگی و قطبی شدن جوامع ما را عمیق تر خواهد ساخت، دور نمای رشد آنها را به تعویق خواهد انداخت، آمال و اهدافشان برای نیل به توسعه پایدار را به ناامیدی تبدیل خواهد کرد و در نهایت همه ما بازنده خواهیم بود، چرا که این روند نمی تواند به همین صورت برای همیشه ادامه یابد و بی تردید منتج به ناپایداری و ناامنی خواهد شد. در این زمینه ارتقای ظرفیت مولد، اشتغال و کار شایسته، جهت فقر زدایی و رشد اقتصادی فراگیر، پایدار و برابر در تمامی سطوح، از جمله اصول اساسی جنبش عدم تعهد محسوب می شود. رئیس نشست وزرای جنبش عدم تعهد گفت: بسیار امیدوارم که نشست جاری، در راستای تعهد استوار و دیرپای نم، در یافتن راه ها و ابزارهای لازم برای غلیه بر مشکلات مشترک کمک کند، مسیر پیشرفت اهداف مشترکمان را هموار نماید و همکاری ما با یکدیگر در مسیر مقابله با چالش های جهانی را هماهنگ و منسجم تر نماید. در نتیجه تلاش دسته جمعی همه ما کار شایسته از جمله اهداف کلیدی دستور کار جهانی ۲۰۳۰ قرار گرفته است. هدف شماره ۸ این سند به صراحت کار شایسته برای همه را در مرکز نقشه راه توسعه پایدار جهان طی ۱۵ سال آتی قرار داده است، همه ما مسولیت سنگینی برای اجرای این دستور کار و تضمین ابزارهای اجرای آن داریم. با این سند اکنون جامعه بین المللی متعهد به خاتمه دادن به فقر به عنوان یکی از اهداف تاریخی سازمان بین المللی کار می باشد. وی تاکید کرد: در پایان مایلم بر روی حق توسعه به عنوان یک حق اساسی و غیر قابل انکار تاکید نمایم. باید اذعان نماییم که تمامی حقوق بشر از جمله حق توسعه به هم وابسته و در هم تنیده هستند. از اینرو تحقق حق توسعه می تواند عملیاتی شدن دیگر اهداف توسعه پایدار همچون هدف شماره ۸ ناظر به کارشایسته برای همه را تقویت نماید. گفتنی است، اعضای جنبش عدم تعهد در این نشست بر مواردی مثل ضرورت پرداختن به موضوع محو فقر در عرصه جهانی، ایجاد اشتغال به ویژه برای جوانان، تشریک مساعی و هم اندیشی اعضا برای یافتن راهکارهایی برای غلبه بر چالش های بازار کار، لزوم توجه به ساختار سازمان بین المللی کار و انجام اصلاحات لازم در این خصوص، ارتقا آموزش های فنی و حرفه ای، محو کار کودک انجام اقدامات لازم در این راستا و نیز قدر دانی از ایران برای هدایت جنبش عدم تعهد تاکید کردند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری