خبر مهم برای سهامداران؛

کاهش دامنه نوسان برخی نمادهای بورس تکذیب شد

عضو ناظر شورای عالی بورس تصمیم به کاهش دامنه نوسان برخی از نمادها به یک درصد در شورای عالی بورس را تکذیب کرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر