تحلیل روزانه خودرویی‌ها؛

اقبال حقیقی‌ها به خگستر همراه با رشد سه درصدی/ خودرو و خساپا برخلاف هم‌گروهی‌های خود حرکت کردند

در معاملات بورس امروز خودرو با افت دو درصدی قیمت ۳,۴۳۰و خساپا با افت سه درصدی قیمت ۲,۴۹۰و خگستر با رشد سه درصدی قیمت ۴,۳۸۰را ثبت کرد. همچنین ارزش معاملات این شرکت‌ها به ترتیب حدود ۳۴۰و ۲۹۰و ۲۶۰میلیارد تومان بود.

اخبار روزانه «خودرویی‌ها» را از اینجا دنبال کنید

اقتصادآنلاین - هانا پاکمند؛ در پایان معاملات بورس امروز سهام شرکت ایران خودرو با افت دو درصدی و خساپا با افت سه درصدی و خگستر با رشد دو درصدی مواجه شد و بین نمادهای پرتراکنش امروز قرار گرفتند. 

خودرو در آخرین معاملات خود، عدد ۳,۴۶۰ریال و سهام شرکت سایپا عدد ۲,۵۱۰ریال و خگستر عدد ۴,۴۴۰ریال را ثبت کردند که به ترتیب نسبت به روز گذشته خودرو یک درصد و خساپا دو درصد کاهش و خگستر حدود چهار درصد افزایش یافته است. 

سهام شرکت ایران خودرو با جابجایی بیش از ۹۷۰میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با قیمت ۳,۴۳۰آغاز خواهد کرد. همچنین حجم معاملات خساپا نیز به بیش از یک میلیارد و ۱۴۵میلیون رسید. همچنین در جریان معاملات امروز خگستر ۵۹۰میلیون برگه سهم جابه جا شد.

ارزش معاملات امروز خودرو حدود ۳۴۰میلیارد تومان بود. همچنین ۹۲درصد از سهام شرکت ایران خودرو را حقیقی‌ها و هشت درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر،  بیش از ۹۴۰میلیون برگه سهم (۹۷درصد) را اشخاص حقیقی و تعداد ۳۲میلیون برگه سهم (سه درصد) را کدهای حقوقی به فروش رساندند.

از سوی دیگر ۹۶درصد از سهام شرکت سایپا را حقیقی‌ها و چهار درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. همچنین در سمت فروش، شاهد فروش حدود ۱۰۰درصدی حقیقی‌ها بودیم.

در معاملات خگستر نیز ۹۸درصد خریداران را حقیقی‌ها و دو درصد باقی مانده را حقوقی‌ها تشکیل دادند. در آن سوی معاملات فروش ۹۷درصدی حقیقی‌ها را شاهد بودیم.

برای مشاهده تصویردر اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

خودرو

خساپاخگستر

بیشتر بخوانید
ارسال نظر