{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت معتبر بازرگانی جهت تکمیل کادر حسابداری فروشگاه خود واقع در لاله زار جنوبی در تهران با شرایط ذیل را به همکاری دعوت می نماید.

Capture111

آدرس ایمیل: sardari@pooyapishro.com

فکس: 0213661587

ارسال نظر