{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک موسسه آموزشی در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.

 

Capture

آدرس ایمیل: S.taghipour10@yahoo.com

ارسال نظر