{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت حاصل نوین در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در استان های فارس،آذربایجان شرقی،خوزستان، مازندران ،قزوین، کرمان، تهران، یزد، بوشهر استخدام می نماید.

Capture

آدرس ایمیل: sahand.tasdighi@gmail.com

ارسال نظر