{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 331349

بر اساس آمار جدید ارائه شده در زمینه سطح امید به زندگی در مناطق مختلف آسیا نشان می‌دهد، آسیای شرقی بیشترین امید به زندگی را برای متولدین ۲۰۱۸ به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، آمار ارائه شده میانگین امید به زندگی در آسیا برای افراد متولد شده در سال2018 را بر اساس جنسیت و منطقه نشان می‌دهد. در آسیای شرقی، میانگین امید به زندگی 76سال برای مردان و 79سال برای زنان گزارش شده است.

از لحاظ آماری، میانگین امید به زندگی به تعداد سال‌هایی که یک شخص عمر می‌کند می‌گویند که معمول‌ترین مقیاس اندازه گیری میزان سلامت جامعه است.

امید به زندگی یک پیش‌بینی تقریبی است و ممکن است افراد بیشتر یا کمتر از عدد تعیین شده عمر کنند. یکی از عواملی بر سطح امید به زندگی تاثیر دارد شرایط اقتصادی است. امید به زندگی در کشورهای ثروتمند بیشتر از مناطق فقیر است. بر اساس بررسی‌های انجام شده در سال2015، کشور هنگ‌کنگ با 84.1سال بیشترین و کشور سوازیلند با 48.9سال کمترین امید به زندگی را داشتند.

تفاوت جنسیت نیز از دیگر عوامل موثر در میانگین امید به زندگی است. معمولا امید به زندگی در زنان بیشتر از مردان است. بررسی میانگین امید به زندگی در سطح جهان در سال2015 نشان می‌دهد در زنان 73.8 و در مردان 67سال بوده است.

همچنین بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، میانگین امید به زندگی در سراسر جهان رابطه مستقیمی با درآمد خانوار دارد.این آمار نشان می‌دهد امید به زندگی کودکان متولد شده در خانواده پردرآمد 79سال و در خانواده کم درآمد 62سال است.

گفتنی است ایران جزو آسیای غربی است.

نمودار زیر میانگین امید به زندگی در مناطق مختلف آسیا را نشان می‌دهد؛

27

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری