مرگ مغزی

  • در گفت‌وگو با قائم‌مقام انجمن اهدای عضو ایرانیان بررسی شد :

    بزرگ‌ترین علت کمبود عضو پیوندی و آسان نبودن دسترسی به آن، وجود باورها و ظهور نگرش‌های نادرست عمومی در رابطه با اهدای عضو است.