سرمایه گذاری

 • ترکیه برای برون رفت از بحران اقتصادی خود به سرمایه گذارانی که حداقل ۲ میلیون دلار در این کشور سرمایه گذاری کنند، تابعیت این کشور را اعطا می‌کند.

 • هر نسل بزرگان الهام‌بخش و چهره‌هایی دارد که به تعبیر «هرتا مولر» تمام نمی‌شوند، بلکه با همه آنچه در پس ذهن تو برایت باقی گذاشته‌اند، به تو هجوم می‌آورند.

 • فرصت سرمایه گذاری این نوبت به تولید بتن سبک اتوکلاو اختصاص دارد. محصولی که چندین دهه در اروپا و آمریکا استفاده شده و در ایران نیز از بازار خوبی برخوردار می باشد.

 • عملکرد سردار سازندگی را در اقتصاد بی‌نظیر و فوق‌العاده می‌داند. اکبر ترکان که در دولت اول آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، وزیر دفاع و در دولت دوم، بر کرسی وزارت راه‌وترابری نشسته بود، می‌گوید سردار سازندگی پس از جنگ تحمیلی، لباس رزم را درآورد و لباس کار به تن کرد.

 • اگر یک تخم مرغ خور حرفه ای هستید احتمالا می دانید که در فصول گرم و سرد سال قیمت آن نیز متفاوت است. تقاضا در تابستانها کمتر بوده و به علت عرضه زیاد و فسادپذیری قیمت کاهش می یابد. تخم مرغ را پودر کنید تا تعادل بین فصلی نیز حفظ شود و دیگر نگران کاهش قیمتها نباشید.

 • ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ بر ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺳﺎل‌ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣوﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ، ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ هستند و اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.

 • در سفر به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر مطرح شد؛

  معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بدنبال این هستیم که هر سال ۷۳۴ هزار میلیارد تومان با کمک بخش خصوصی در کشور سرمایه‌‌گذاری مولد انجام شود.

 • محبوب‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری در سال جدید میلادی، کشورهایی هستند که در آنها جو سیاسی رو به بهبود است و دارایی‌ها در برابر شوک‌های خارجی ناشی از هزینه‌های استقراض بالاتر امریکا و اعلام سیاست‌های جدید توسط دونالد ترامپ، رییس‌جمهور منخب امریکا کمتر آسیب‌پذیر باشند.

 • برای اینکه بدانیم چگونه سرمایه گذاری کنیم باید اول به این نکته اشاره کنیم که این‌روزها برای کسب منافع آینده، آدم‌های بیش‌تری به سرمایه گذاری علاقه پیدا کرده‌اند.

 • ارزیابی کارشناسان اقتصادی از سخنان رئیس جمهوری با مردم

  یکشنبه شب هفته جاری حسن روحانی رئیس جمهوری در شبکه یک سیما حاضر شد و تازه‌ترین تحولات و دستاوردهای دولت را برای مردم بازگو کرد.