• ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۰۹:۱۶

  «نیمه پر یا خالی لیوان را دیدن» اصطلاحی معروف در بین ما ایرانیان است. مقصود از آن دعوت به عدم مطلق‌اندیشی و رعایت واقع‌نگری، عدالت و انصاف در قضاوت راجع به وقایع و پدیده‌هاست.

 • ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۰۹:۵۳

  متغیرهای اقتصادی در سال 95 نسبت به سال های پیش تر رشد معقول و مناسبی داشتند. در این سال نرخ رشد اقتصادی دو رقمی شد(بنابر آمار رئیس کل بانک مرکزی) که در 15 گذشته بی سابقه بود، برای دومین سال پیاپی خالص تراز تجاری بدون محاسبات فروش نفت مثبت شد که رکوردی 37 ساله ایجاد شد و در نهایت نرخ تورم تک رقمی در این سال، در 26 سال گذشته سابقه نداشته است.

 • ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۰۷:۲۳

  واضح است مناظره‌های زنده و جدل‌های بیرحمانه، در انتخابات سال 88 و 92 تاثیر مهمی داشت که البته در انتخابات یازدهم، نمود بیشتری داشت.

 • ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۰۷:۳۷

  رییس‌جمهور اخیرا طی نامه‌یی به معاون اول خود دکتر جهانگیری از وی خواست، موضوع ساماندهی فعالیت بنگاه‌های غیرخصوصی را مورد بررسی قرار دهد و برنامه‌ها و پیشنهادهای اجرایی خود را جهت برقراری ارتباط میان بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ و به حداقل رسانیدن تداخل‌های غیرسازنده بین بنگاه‌های خصوصی و غیرخصوصی و ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنگاه‌های بزرگ ارائه کند.

 • ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۳:۳۱

  بازار سرمایه با پستی و بلندی هایی که از ابتدای سال جدید داشته با نزدیک شدن به روزهای انتخابات وضعیت غیر قابل پیش بینی تری پیدا می کند و ریسک های بیشتری گریبانگیر آن است.

 • ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۰۰:۳۴

  رییس کل بانک مرکزی در صفحه تلگرام خود بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: نباید از آمار، استفاده سیاسی شود.

 • ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۰۸:۳۹

  روز شنبه هفته جاری ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری با تمام حاشیه‌های غیرقابل تحملش به اتمام رسید.

 • ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۰۶:۵۸

  آیا اینکه گفته می‌شود مسائل اقتصادی کشور سخت پیچیده و نیازمند تصمیمات دشوار است، سخنانی جدی نیست و چندان با واقعیت نسبت ندارد؟

 • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ۲۱:۵۳

  وقتی امتیازی یا چیزی را به صورت رانت در اختیار فرد یا گروهی قرار دادیم و بعدها قصد گرفتن آن‌ را داشته باشیم، دچار معضل خواهیم شد و این‌گونه دچار فشار اقتصاد سیاسی می‌شویم.

 • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ۰۷:۲۸

  نگاهی اجمالی به شعارهای تعیین شده توسط مقام معظم رهبری در طول 28 سال، از سال 1369 تاکنون، اهمیت توجه عمومی به اقتصاد و نقش آن در ثبات و استقلال ملی را نشان می‌دهد.

جستجوی پیشرفته