اسلامی ایران

  • نشست کمیته مشترک کشاورزی ایران و هلند

    ایران و هلند در دومین نشست کمیته مشترک کشاورزی در روزهای چهارشنبه تا جمعه این هفتهدر لاهه ، دو توافقنامه همکاری امضاء کردند.