جمهوری کوبا کشوری در آمریکای مرکزی با 11 میلیون جمعیت در فاصله 150 کیلومتری از ایالت متحده آمریکا قرار گرفته است. نام کوبا یادآور انقلاب دهه 50 و انقلابیونی همچون فیدل کاسترو و چه گوارا فیزیک دان، نویسنده و انقلابی مشهور آرژانتینی است. در این جا نگاهی به زندگی روزمره در این کشور می‌اندازیم.

کد خبر: 278277 منبع : reuters

ارسال نظر