معاون وزیر جهادکشاورزی خبر داد:

معاون وزیر جهادکشاورزی از صادرات خدمات فنی مهندسی کشاورزی به کشورهای همسایه خبر داد و گفت: در ۶ سال گذشته به طور…

اینفوگرافیک