{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 292071

مردم منطقه شاموسون در جنوب سوئیس روز سه‌شنبه به دنبال رانش زمین در این منطقه تصاویری از فوران گل و لجن که مشابه فوران آتش‌فشان بود را منتشر کردند. در این حادثه طبیعی کسی آسیب ندید.

ارسال نظر