کد خبر 277650
A

دیر آمدن دونالد ترامپ در جلسه برابری جنسیتی گروه هفت و حرکت او برای نشستن نگاه تعجب برانگیز و همراه با تحقیر کریستین لاگارد ، رئیس صندوق بین المللی پول را به همراه داشت .

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر