کد خبر 183393
A

آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل مرتفع ترین و فعال ترین کوه آتشفشانی اروپا است. این آتشفشان در جزیره سیسیل ایتالیا در صد سال اخیر فعال نبوده است. تیمی از بی بی سی و گردشگران در محل بودند که به علت اصابت گدازه ها دچار جراحت اندکی شدند و محل را ترک کردند.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر