{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش قیمت مسکن تقریبا به حد نهایی رسیده و از این به…

عناوین بیشتر