عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وجود اشکالات جدی در خصوصی سازی گفت: کمیسیون اقتصادی رفع نقایص قانونی اجرای اصل 44 قانون اساسی و ایرادات واگذاری شرکت های دولتی به خصوصی را پیگیری خواهد کرد.