{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 201245

احمد مسجد جامعی بعد از دیدار شورای شهر با شهردار تهران این مطلب را درتوییت خود نوشت.

در جلسه مشترک منتخبان شورای پنجم و اعضای شورای چهارم با شهردار تهران و معاونان ایشان، بر لزوم انتقال اطلاعات دقیق شهرداری به منتخبان تاکید کردم.

شهردار تهران و معاونان ایشان برای شفاف سازی و اطلاع دقیق منتخبان مردم در شورای پنجم از وضعیت شهرداری، باید تعامل حداکثری با آنها داشته باشند.

احمد مسجد جامعی

ارسال نظر