کد خبر 201243
A

سواستفاده وقیحانه برخی کانالهای تلگرامی از شرایط منطقه و نگرانی های مردم.

از این گونه کانالهای بی نام و نشان دوری کنید. این کانال با این گونه تبلیغات بیش از ۳۵۰ هزار عضو دارد.

کانال تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر