کد خبر 264349
A

طبق بخشنامه شماره 97.13085 مورخ با1397.01.22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت ارز مسافرتی یک بار در سال و به مبلغ حداکثر 1000 یورو خواهد بود.

15

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر