{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 282539

اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

در لیست بانک مرکزی به ۲۱محصول کشاورزی ارز دولتی تخصیص داده شده است. شرکت‌های واردکننده برای این محصولات که شامل برنج، گوشت منجمد، گوشت گرم گوسفندی، کره، نهاده‌های دامی جو، ذرت و کنجاله سویا، کنجاله آفتابگردان، کنجاله پنبه، انواع لوبیا، عدس، تخم مرغ، چای، دانه سویا، روغن خام آفتابگردان، روغن خام سویا، لپه، نخود و موز می‌شود؛ حدود ۲میلیارد یورو دریافت کرده‌اند.

اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ بیشترِ این محصولات در طبقه یک و جزء اقلام ضروری قرار دارند اما، در بین آن ها محصولاتی نیز به چشم می خورد که ورود آن‌ها به کشور و اختصاص ارز دولتی به آن ها در این شرایط نه تنها ضرورت ندارد بلکه بدون منطق نیز به نظر می رسد.

اختصاص بیش از  500میلیون یورو ارز دولتی به واردات برنج

104شرکت از ارز دولتی 4200تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کرده‌اند که مجموع ارز دریافتی آنها به 502میلیون و 957هزار و 660یورو می‌رسد. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به اول تیرماه امسال هر کیلوگرم برنج وارداتی غیرتایلندی 7812تومان قیمت داشته که نسبت به هفته مشابه سال قبل 44.1درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

 

اختصاص بیش از 193میلیون یورو ارز دولتی به واردات گوشت منجمد و گرم

122شرکت از ارز دولتی برای واردات گوشت قرمز استفاده کرده اند که مجموع ارز دریافتی آن ها بیش از 193میلیون و 792هزار و 375یورو می رسد. این در حالی است بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به اول تیرماه امسال هر کیلوگرم گوشت گوسفند با استخوان به طور متوسط 54هزار و 783تومان و هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله بی استخوان به طور متوسط 45هزار و 524تومان در سطح شهر عرضه شده است که این قیمت‌ها نسبت به هفته قبل حدود 0.9درصد نسبت به هفته مشابه ماقبل معادل 0.6درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل 20.6درصد افزایش یافته است.

 

اختصاص بیش از 65میلیون یورو ارز دولتی به واردات کره

16شرکت از ارز دولتی برای واردات کره استفاده کرده‌اند که مجموع ارز دریافتی آن ها به 65میلیون و 861هزار و 311یورو می‌رسد.

این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزمتوسط قیمت هر کیلوگرم کره پاستوریزه در هفته جاری در شهر تهران 43هزار و 269تومان ارزیابی شده است که نسبت به هفته قبل 2.8درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل، 19.4درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل 49.2درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

 

اختصاص بیش از 48میلیون یورو ارز دولتی به واردات حبوبات

در لیست بانک مرکزی 132شرکت برای واردات 4نوع حبوبات ارز دولتی گرفته اند. 45شرکت بیش از 8میلیون یورو برای واردات عدس ، 47شرکت بیش از 15میلیون یورو برای واردات لوبیا، یک شرکت 169 هزار و 300 یورو برای واردات لپه، 39شرکت 25میلیون و 847هزار و 256یورو برای واردات نخود اختصاص یافته است. در مجموع دولت رقمی بیش از 48 میلیون یورو ارز دولتی به واردات حبوبات پرداخت کرده است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکز در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل نخود 0.3 درصد، لپه 0.4 درصد، عدس 0.2 درصد کاهش قیمت و لوبیا 0.6 درصد افزایش قیمت داشته اند. همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل نخود با 6.5 درصد، لپه 6 درصد، عدس 3.7 درصد کاهش قیمت و لوبیا 3.5 درصد افزایش قیمت ور به ور بوده اند.

 

اختصاص بیش از 243میلیون یورو ارز دولتی به واردات دانه سویا

در لیست بانک مرکزی 9شرکت از ارز دولتی برای واردات دانه سویا استفاده کرده‌اند که مجموع ارز دریافتی آن‌ها به 243میلیون و 157هزار و 52یورو می‌رسد. بر اساس آمار میانگین قیمت دانه سویا وارداتی امروز در بندر 2هزار و 250تومان به عرضه شده است. قیمت این محصول در ابتدای سالجاری یک هزار و 965تومان بوده است. با این حساب دانه سویا در کمتر از 3ماه حدود 300تومان افزایش قیمت داشته است.

 

اختصاص بیش از یک میلیون یورو ارز دولتی به واردات تخم مرغ

در لیست بانک مرکزی 5 شرکت از ارز دولتی برای واردات تخم مرغ استفاده کرده‌اند که مجموع ارز دریافتی آن ها به 1 میلیون و 207 هزار و 78 یورو می‌رسد.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکز تخم مرغ در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش قیمت و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63 درصد افزایش قیمت داشته است.

 

اختصاص بیش از 155میلیون یورو ارز دولتی به واردات روغن خام آفتابگردان و روغن خام سویا

 در لیست بانک مرکزی 11شرکت از ارز دولتی برای واردات روغن خام آفتابگردان استفاده کرده‌اند که مجموع ارز دریافتی آن ها به 125میلیون و 946هزار و 414 یورو می‌رسد. در این لیست 2 شرکت نیز ارز دولتی برای واردات روغن خام سویا گرفته اند که مجموع ارز دریافتی آن ها به 30میلیون و 711هزار و 660یورو است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکز در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل روغن نباتی جامد 2.1درصد و روغن نباتی مایع 0.6 درصد افزایش قیمت داشته اند. همچنین این دو کالا نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10درصد و 3.9درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

 

اختصاص بیش از 70میلیون یورو ارز دولتی به واردات چای خارجی

در لیست بانک مرکزی 63شرکت از ارز دولتی برای واردات چای خارجی استفاده کرده‌اند که مجموع ارز دریافتی آن ها به 70میلیون و 635هزار و 947یورو می‌رسد.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکز چای در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل 3.4درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.5درصد افزایش قیمت داشته است.

 

اختصاص بیش از 685میلیون یورو ارز دولتی به واردات نهاده های دامی

براساس لیست بانک مرکزی تعداد 85شرکت برای ورود ذرت دامی، 5 شرکت برای ورود کنجاله سویا و 61شرکت برای برای ورود جو ارز دولتی 4200تومانی از طریق سامانه نیما و بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.

لیست منتشر شده نشان می‌دهد به 85شرکت نامبرده در مجموع 418میلیون و 669هزار و 351یورو ارز دولتی برای واردات ذرت دامی، 5شرکت در مجموع 94میلیون و 783هزار و 522یورو ارز دولتی برای واردات کنجاله سویا  و 61شرکت در مجموع 172میلیون و 202هزار و 546یورو ارز دولتی برای واردات جو تخصیص داده شده است.

در مجموع این شرکت ها 685میلیون و 655هزار و 419یورو ارز دولتی 4200تومانی برای واردات نهاده های دامی وارداتی ذرت، کنجاله سویا و جو دریافت کرده اند.

این درحالی است که بر اساس آمار در ماه های اخیر 30 تا 40درصد اقزایش قیمت در نهاده های دامی رخ داده است.

 

اختصاص بیش از 3میلیون یورو ارز دولتی به واردات کنجاله آفتابگردان و کنجاله پنبه

در لیست بانک مرکزی 5شرکت بیش از 2میلیون و 438هزار و 942یورو برای واردات کنجاله آفتابگردان  و 2شرکت 169میلیون و 300یورو برای واردات کنجاله پنبه ارز دولتی 4200تومانی دریافت کره اند.

بر اساس آمار میانگین قیمت کنجاله آفتابگردان در ماه جاری 12هزار و 667تومان است که نسبت به میانگین قیمت ماه قبل حدود 600تومان افزایش داشته است. میانگین قیمت کنجاله پنبه نیز در ماه جاری 15هزار و 400تومان است که نسبت به میانگین قیمت ماه قبل حدود 50تومان افزایش داشته است.

 

اختصاص بیش از 36میلیون یورو ارز دولتی به واردات موز

در لیست بانک مرکزی 29شرکت از ارز دولتی برای واردات موز استفاده کرده‌اند که مجموع ارز دریافتی آن ها به بیش از 36میلیون یورو می‌رسد. در حالی که موز جزء کالاهای غیر ضرور بوده و خروج این حجم از ارز برای واردات این میوه توجیه ندارد.

ارسال نظر