کد خبر 7346
A

آخرین قیمت های سکه در بازار آتی، همچنین اختلاف آن با سکه های نقدی در ماه های مختلف از شهریور تا آذر بر اساس طلا و بر اساس نرخ روز دلار به شرح زیر بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آتیریت، آخرین قیمت های سکه در بازار آتی، همچنین اختلاف آن با سکه های نقدی در ماه های مختلف از شهریور تا آذر بر اساس طلا و بر اساس نرخ امروز دلار به شرح زیر بود:

نرخ سکه تمام

قیمت

تغییر

کمترین

بیشترین

اختلاف با نقدی

نقدی

9,550,000

(1.38%) 130,000

9,520,000

9,690,000

(0.00%) 0

شهریور 1391

9,438,000

(0.0%)

9,438,000

9,438,000

(1.14-%) 112,000-

مهر 1391

9,720,000

(1.04%) 100,000

9,628,000

9,820,000

(1.78%) 170,000

آبان 1391

9,922,000

(1.01%) 102,000

9,781,000

10,050,000

(3.90%) 372,000

آذر 1391

10,134,000

(0.84%) 84,000

10,000,000

10,260,000

(6.12%) 584,000

بر اساس طلا

9,478,420

(0.89%) 83,360

-

-

(0.75-%) 71,580-

بر اساس دلار

10,410,650

(1.92%) 196,010

-

-

(9.08%) 860,150

نسبت سکه آتی

شهریور 1391

مهر 1391

آبان 1391

آذر 1391

شهریور 1391

(0.00%) 0

(2.90%-) 282,000-

(4.89%-) 485,000-

(6.80%-) 689,000-

مهر 1391

(2.99%) 282,000

(0.00%) 0

(2.08%-) 203,000-

(4.02%-) 407,000-

آبان 1391

(5.15%) 486,000

(2.10%) 204,000

(0.00%) 0

(2.01%-) 204,000-

آذر 1391

(7.30%) 689,000

(4.19%) 407,000

(2.06%) 204,000

(0.00%)0

ارسال نظر

عناوین بیشتر