کد خبر 7297
A

  • هان
    0 | 0

    چرت نوشتی داداش ،

  • ناشناس
    0 | 0

    مثل اینکه زیاد از قیمت گوشی خبر نداری ... اگر در جریان نیستید لازم نیت اطلاع رسانی کنید .

ارسال نظر

عناوین بیشتر