کد خبر 1484
A

عکس نمودار بالا روند رشد اقتصاد آمریکا را نشان میدهد. برخلاف رکود های گذشته رشد اقتصادی در حدی نبوده که میزان کاهش در تولید ناشی از رکود اخیر را جبران کند. در این مدت علیرغم پایین بودن نرخ بهره (ارزان بودن سرمایه) و وجود نیروی کار نسبتا فراوان در بازار کار بازسازی اقتصاد از سرعت کمی برخوردار بوده است. از طرف دیگرهم اکنون نرخ سودآوری شرکتها هم بالا بوده و هم ازذخایر نقدی بالایی هم برخوردار هستند.

بالا بودن ریسک از دید مردم و بیزنس ها ریشه عدم رشد سریع اقتصاد است. وقتی مدیران شرکتها آینده را روشن نبینند و احساس خطر کنند از توسعه کارشان و سرمایه گذاری جدید اکراه خواهند ورزید. مهمترین منبع ریسک در اقتصاد آمریکا عدم شفافیت در سیاستگزاری دولتی است. بالا رفتن کسری بودجه باعث شده که بیزنس ها انتظار داشته باشند که سیاستهای مالیاتی دولت در آینده درجهت بالا رفتن نرخ مالیاتها باشد. مقررات جدید وضع شده داد-فرانک که بسیاری از آن هنوز مبهم هستند به ریسک بیزنس ها افزوده است.

این مفاله تلاش کرده است که ریسک منبعث از سیاستهای دولت را کمی کند و نشان دهد که چگونه این ریسک به رشد اقتصادی لطمه میزند.

این داستان میتواند درسی باشد برای سیاستگزاران در ایران. عدم شفافیت در سیاست ارزی و نرخ سود بانکی و قوانین واردات میتواند ریسک زیادی به اقتصاد تحمیل کند که نتیجه آن کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر