کد خبر 982
A

بازار نفت، یکشنبه ، ساعت 20

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

119.75

-

-

نفت تگزاس

104.81

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر