کد خبر 960
A

بازار نفت، جمعه ، ساعت 20

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

119.43

0.16

0.13

نفت تگزاس

104.27

0.13

0.12

ارسال نظر

عناوین بیشتر