کد خبر 937
A

بازار نفت، پنج شنبه ، ساعت 12

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

119.3

0.27

0.23

نفت تگزاس

104.3

0.24

0.23

ارسال نظر

عناوین بیشتر