کد خبر 914
A

بازار نفت، پنج شنبه ، ساعت 00:00

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

119

0.9

0.76

نفت تگزاس

104

0.59

0.57

ارسال نظر

عناوین بیشتر