کد خبر 882
A

بازار نفت، دو شنبه ، ساعت 20

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

118.27

0.53

0.45

نفت تگزاس

102.80

0.13

0.13

ارسال نظر

عناوین بیشتر