کد خبر 801
A

بازار نفت، شنبه ، ساعت 12

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

118.8

-

-

نفت تگزاس

102.93

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر