کد خبر 782
A

بازار نفت، جمعه ، ساعت 18

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

118.47

0.39

0.33

نفت تگزاس

102.93

0.02

0.02

ارسال نظر

عناوین بیشتر