کد خبر 534
A

بازار نفت، چهار شنبه، ساعت 13

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

118.43

0.27

0.23

نفت تگزاس

104.04

1.12

1.09

ارسال نظر

عناوین بیشتر