کد خبر 513
A

بازار نفت، سه شنبه، ساعت 13

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

118.3

0.1

0.08

نفت تگزاس

102.92

0.61

0.60

ارسال نظر

عناوین بیشتر