کد خبر 434
A

بازار نفت، شنبه، ساعت 12

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

121. 83

1.64

1.36

نفت تگزاس

102.84

0.19

0.19

ارسال نظر

عناوین بیشتر