کد خبر 405
A

نمودار قیمت یک ماهه نفت برنت (دلار)

مقدار

تغییر

درصد

نفت برنت

120. 19

0.06

0.05

نفت تگزاس

102.65

1.31

1.29

ارسال نظر

عناوین بیشتر