کد خبر 377
A

نمودار قیمت یک ماهه نفت برنت (دلار)

مقدار

تغییر

درصد

نفت برنت

120. 25

1.98

1.62

نفت تگزاس

101.34

1.02

1.00

ارسال نظر

عناوین بیشتر