کد خبر 346
A

نمودار قیمت یک ماهه نفت برنت (دلار)

مقدار

تغییر

درصد

نفت برنت

122. 23

0.09

0.07

نفت تگزاس

102.36

0.24

0.24

ارسال نظر

عناوین بیشتر