کد خبر 313
A

نمودار قیمت یک ماهه نفت برنت (دلار)

مقدار

تغییر

درصد

نفت برنت

122. 32

1.11

0.90

نفت تگزاس

102.12

1.19

1.15

ارسال نظر

عناوین بیشتر