کد خبر 222
A

نمودار قیمت یک ماهه نفت برنت (دلار)

مقدار

تغییر

درصد

نفت برنت

124. 63

0.34

0.27

نفت تگزاس

103.62

1.2

1.14

ارسال نظر

عناوین بیشتر